Tłumacz polsko-duński

Wszystkie tłumaczenia wyceniamy bezpłatnie, nawet do 30 minut!

Wykonujemy tłumaczenia pisemne w ponad 40 różnych językach!

Zapewniamy wysoką jakość tłumaczeń w krótkich terminach!

Wybierasz się do urokliwej Danii? Jednak boisz się bariery językowej? Nie wiesz, czy dasz radę dojechać w wybrane przez siebie miejsce albo zamówić jedzenie? Mamy coś dla Ciebie, a mianowicie tłumacz polsko-duński, który zawiera najważniejsze zwroty. Z jego pomocą, bez problemu porozumiesz się z mieszkańcami tego pięknego skandynawskiego kraju.

Nie wiesz, jak wymawiać duńskie zwroty? Z naszym tłumaczeniem polsko-duńskim stanie się to łatwiejsze!

Przygotowaliśmy tłumacz polsko-duński dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić to magiczne miasto. Wiemy, że wiele osób ma problem z wymową słów, dlatego też opracowaliśmy również dodatkową tabelę, która zawiera uproszczoną wymowę duńskich zwrotów. Wszystko po to, abyś mógł swobodnie porozumieć się w tym kraju.

Jeśli wybierasz się do Dani w celach biznesowych, a nie znasz języka, to warto skorzystać z naszego biura tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia ustne. Oznacza to, że nasz tłumacz duńskiego będzie z Tobą całą podróż i będzie tłumaczył dla Ciebie wszystko to, czego akurat będziesz potrzebował. Dodatkowo możemy przygotować dla Ciebie tłumaczenia przysięgłe polsko-duńskie lub duńsko-polskie. Wszystko to po to, aby wspomóc Cię w prowadzeniu Twojego biznesu.

Polski

Duński

Uproszczona Wymowa

Czy mówisz po duńsku?

Taler du dansk?

Tah-ler doo dansk?

Nie znam duńskiego

Jeg taler ikke dansk.

Yay tah-ler ihk-keh dansk.

Możesz mówić wolniej?

Kan du tale langsommere?

Kahn doo tah-leh lahn-soh-muh-ruh?

Mógłbyś to zapisać?

Kan du skrive det ned?

Kahn doo skree-veh day nay?

Czy możesz to powtórzyć?

Kan du gentage det?

Kahn doo gehn-tah-peh day?

Tak

Ja

Yah

Nie

Nej

Nay

Proszę

Vær så god

Vehr soh gohd

Dziękuję

Tak

Tahk

Nie ma za co

Ingen årsag

Een-geh oh-sahg

Wiem

Jeg ved det

Yay vay deht

Nie wiem

Jeg ved det ikke

Yay vay deht ihk-keh

Rozumiem

Jeg forstår det

Yay for-stahr deht

Nie rozumiem

Jeg forstår det ikke

Yay for-stahr deht ihk-keh

Czy mogę prosić …?

Kan jeg bede om ... ?

Kahn yay bay-deh ohm ... ?

Czy mówisz po polsku?

Taler du polsk?

Tah-ler doo pohl-sk?

Jakie języki znasz?

Hvilke sprog taler du?

Vee-luh sprow tah-ler doo?

Przykro mi, ale nie potrafię pomóc

Undskyld, men jeg kan ikke hjælpe.

Oon-skuhld, mehn yay kahn ih-keh yel-peh.

Jeden

Én

Ayn

Dwa

To

Toh

Trzy

Tre

Tray

Cztery

Fire

Fee-reh

Pięć

Fem

Fehm

Sześć

Seks

Sehks

Siedem

Syv

Soov

Osiem

Otte

Oo-teh

Dziewięć

Ni

Nee

Dziesięć

Ti

Tee

Gdzie jest szpital?

Hvor er hospitalet?

Vor ehr hohs-pee-tah-let?

Gdzie jest bank?

Hvor er banken?

Vor ehr bahnk-ehn?

Gdzie jest bankomat?

Hvor er hæveautomaten?

Vor ehr hah-veh-ow-toh-mah-ten?

Gdzie jest dworzec kolejowy?

Hvor er togstationen?

Vor ehr toh-stah-syon-ehn?

Czy możesz mi to pokazać na mapie?

Kan du vise mig på kortet?

Kahn doo vee-suh mey oh kohr-tey?

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?

Hvor er nærmeste busstoppested?

Vor ehr nair-meh-steh boos-stoh-peh-steh?

W lewo

Til venstre

Teel vehn-streh

W prawo

Til højre

Teel ho-ee-ruh

Prosto

Lige ud

Lee-uh ood

Która godzina?

Hvad er klokken?

Vahd ayr kloh-kehn?

Na lotnisko poproszę

Til lufthavnen, tak

Teel looft-hahv-nuhn, tahk

Czy akceptujecie płatność kartą?

Accepterer I betaling med kort?

Ak-sehp-tehr I bey-tah-ling meh kort?

Gdzie znajdę taksówkę?

Hvor kan jeg finde en taxa?

Vor kahn yay feen-duh en tahk-sah?

Proszę zabrać mnie pod ten adres

Tag mig til denne adresse, tak

Tahg mey teel den-neh ah-dreh-seh, tahk

Północ

Nord

Nohrd

Południe

Syd

Sood

Wschód

Øst

Uhst

Zachód

Vest

Vehst

Samolot

Fly

Floo

Samochód

Bil

Beel

Pociąg

Tog

Toh

Statek

Skib

Skeeb

Bagaż

Bagage

Bah-guh

Lot opóźniony

Forsinket flyvning

For-seenk-ehd floo-veeng

Zgubiony bagaż

Mistet bagage

Mee-stet bah-guh

Godzina przylotu

Ankomsttidspunkt

Ahn-kohmst-tee-ds-poont

Godzina wylotu

Afgangstidspunkt

Ah-fahngs-tee-ds-poont

Cel podróży

Rejsemål

Ray-sheh-mahl

Bilet lotniczy

Flybillet

Floo-bee-let

Lot odwołany

Aflyst flyvning

Ah-flist floo-veeng

Odprawa

Check-in

Chek-een

 

Oferujemy tłumaczenia, aż w 42 językach.