Jak tłumaczymy

Wszystkie tłumaczenia wyceniamy bezpłatnie, nawet do 30 minut!

Wykonujemy tłumaczenia pisemne w ponad 40 różnych językach!

Zapewniamy wysoką jakość tłumaczeń w krótkich terminach!

Tłumaczenia pisemne zwykłe, przysięgłe i specjalistyczne.
STRONA ROZLICZENIOWA
TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE- 1125 znaków ze spacjami
TŁUMACZENIE ZWYKŁE – 1600 znaków ze spacjami

Opłatę naliczamy za każdą rozpoczętą stronę.
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Tłumaczenia dokumentów urzędowych:
– akty urodzenia,
– akty zgonów,
– akty małżeństwa,
– dowody osobiste,
– karty pobytu,
– prawa jazdy,
– decyzje administracyjne,
– zaświadczenia urzędowe,
– dyplomy i świadectwa szkolne.
Tłumaczenia dokumentów notarialnych:
– akty notarialne,
– akt zakupu nieruchomości,
– umowy spółek,
– testamenty.
Tłumaczenia dokumentów samochodowych:
– dowody rejestracyjne,
– karta pojazdu,
– faktura, umowa zakupu,
– przegląd techniczny,
– ubezpieczenia.
TŁUMACZENIA ZWYKŁE
Techniczne
Specjalistyczne
Prawne
Naukowe
Finansowe
Tłumaczenia dokumentacji szkoleniowych
Tekstów marketingowych
Tłumaczenia stron internetowych
TERMINY REALIZACJI
Oferujemy 2 tryby realizacji tłumaczeń pisemnych:
Ekspresowe – od 4h – 24h.
Standardowy – od 24h w górę.
Do czasu realizacji nie wlicza się:
Dnia przyjęcia zlecenia
Sobót oraz Niedziel
Świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy